Pružamo uslugu digitalne štampe malog formata do A3+ (311x457mm) jednostrano ili obostrano, kao i banera formata 1200x297mm u punom koloru visoke rezolucije.
Digitalna štampa je objedinjena funkcija kompjutera i štamparske mašine gde se svi podaci za štampanje nalaze u kompjuteru, a štampa vrši bez korišćenja bilo kakve štamparske forme. Pored toga prednosti digitalne štampe, u odnosu na klasičnu ofset štampu, naročito dolaze do izražaja kada su u pitanju: kvalitet sa nenadmašnom paletom boja, brzina (kratki rokovi izrade), cena, štampa malih i srednjih tiraža, posebna prednost je kod štampanja sa promenljivim podacima. Zbog toga se može reći da digitalna štampa, uz stalno napredovanje, ima budućnost jer omogućava savremen način poslovanja.
Kod nas možete po konkuretnim cenama poručiti štampanje: memoranduma, vizit karti, čestitki, pozivnica, diploma, menia, flajera, raznih obrazaca i formulara, etiketa i sl. Štampanje vršimo na raznim gramaturama papira (od 70-350g/m2), raznim vrstama papira kao što su ekskluzivni i kartoni sa teksturom, termo stabilnim folijama i posebno na papiru sa zaštitom.
Takođe radimo pripremu i dizajn za štampu, koji kod manjih poslova ne naplaćujemo posebno.