DIRASOL EMULZIJE, HEMIKALIJE I POMOĆNA SREDSTVA
ARGON EMULZIJE I NJIHOVA KOMPATIBILNOST SA BOJAMA ZA SITO-ŠTAMPU
SENZIBILIZATORI ZA SITO EMULZIJE
POMOĆNA SREDSTVA ZA IZRADU SITA
HEMIKALIJE ZA SKIDANJE EMULZIJE

ODGOVARAJUĆI RAZREĐIVAČI ZA POJEDINE VRSTE BOJA

- CELOFLEX Serija 20.000 (code A31120000M) / razređivač 90.924, razređivač bez mirisa 90.913, razređivač spori 90.918, usporivač bez mirisa 90.923
- CARBOGLOSS Serija 26.000 (code A31126000) / razređivač bez mirisa 90.913, razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač bez mirisa 90.923
- HI-GLOSS VINYL (PVC) Serija 35.000 (code A31135000) / PVC razređivači Ruler i Hemax, razređivač bez mirisa 90.913, razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač bez mirisa 90.923
- VINILFAST Serija 36.000 (code A31136000) / razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, razređivač ekstra spor 90.911NF, razređivač sprej 90.921, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač bez mirisa 90.923
- VINILFLAT (PVC mat) Serija 38.000 (code A31138000) / PVC razređivači Ruler i Hemax, razređivač bez mirisa 90.913, razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač bez mirisa 90.923
- ACRILUX Serija 48.000 (code A31148000) / razređivač bez mirisa 90.913, razređivač spori 90.918, usporivač bez mirisa 90.923
- THERMOPLUS Serija 49.000 (code A31149000) / razređivač bez mirisa 90.913, razređivač spori 90.918, razređivač ekstra spor 90.911NF, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač bez mirisa 90.923
- TEXYLON Serija 58.000 (code A31158000) / razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, razređivač ekstra spor 90.911NF, usporivač TEXYLON 58.888 Gel retarder, usporivač bez mirisa 90.923
- VINIL-GLO Serija 72.000 (code A31172000) / PVC razređivači Ruler i Hemax, razređivač brzi bez mirisa 90.927, razređivač spori 90.918, razređivač ekstra spor 90.911NF, razređivač sprej 90.921, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač 90.923
- ONDAFLUTE Serija 85.000 (code A31185000) / razređivači brzi bez mirisa 90.925, razređivač bez mirisa 90.917, razređivač spori 90.918, usporivač bez mirisa 90.923
- EPOXER Serija 92.000 (code A31192000) / razređivač normal 90.922, razređivači spori 90.918, razređivač ekstra spor 90.911NF, usporivač ekstra spor bez mirisa 90.931, katalizator za boju (25%) i za transparentnost (50%), katalizator specijal (max.10%)
- METALINK Serija 94.000 (code A31194000) / razređivač bez mirisa 90.913, razređivač 90.924, razređivač spori 90.918, usporivač Tixo-vinyl 8159-V-9, usporivač 90.923
- POLILUX Kod broj 401500 / razređivač normal 90.922, razređivač ekstra spor 90.911NF, usporivač 90.998 (do 5%)

RAZREĐIVAČI I USPORIVAČI

90.911NF razređivač ekstra spor za boje VINILFAST 36.000, THERMOPLUS 49.000, TEXYLON 58.000,
VINIL-GLO 72.000, EPOXER 92.000, POLILUX
90.913 usporivač za boje CELLOFLEX 20.000
PVC razređivači Ruler i Hemax za boje HI-GLOSS VINYL 35.000 i VINYLFLAT 38.000
90.923 usporivač za boje HI-GLOSS VINYL 35.000, VINYLFLAT 38.000 i METALINK 94.000

METAL PIGMENT Serija 96.000 metalni bronzani i aluminijumski prah
TENAX dvokomponentni PU lepak za sito-ramove
POLISTRIP liquido conc. Kod br. 161830 sredstvo za skidanje emulzije
POLISTRIP polvere sredstvo za skidanje emulzije (prah 100g)
CLEANER STRIP-paste sredstvo za skidanje "duhova" kod pranja sita
AM-9 sprej lepak za tekstil 600ml